Regulamin korzystania z usług

§ 1 Zasady ogólne

1. 1. Mentalis Centrum Psychologiczne Natalia Czyrko, ul. Słowackiego 22, 59-800 Lubań, NIP: 613 152 34 05, Regon: 022481360 pełni usługi pychologiczne w trybie online. Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych przez Portal.

1. 2. Mentalis Centrum Psychologiczne Natalia Czyrko oferuje następujące formy usług:

    Konsultacje psychologiczne w formie audio-video indywidualne
    Konsultacje psychologiczne w formie porad tekstowych
    Konsultacje psychologiczne w formie rozmowy telefonicznej
    Psychologiczne w formie czatu tekstowego

1.3 Cennik usług:
   

    Konsultacje psychologiczne w formie audio-video indywidualne 50 min - 50 złotych
    Konsultacje psychologiczne w formie porad tekstowych - 1 wiadomość 30 złotych
    Konsultacje psychologiczne w formie rozmowy telefonicznej - 50 min 50 złotych
    Psychologiczne w formie czatu tekstowego - 50 min 50 złotyc

§ 2 Warunki techniczne

2. 1. Na potrzeby świadczenia usługi przez . Mentalis Centrum Psychologiczne Natalia Czyrko wymagane jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych w zakresie sprzętu komputerowego oraz łącza internetowego.

2. 2. Klient musi posiadać przynajmniej komputer z dwurdzeniowym procesorem o częstotliwości 2 GHz lub szybszy.

2. 3. Klient musi zapewnić przynajmniej połączenie szerokopasmowe z Internetem o przepustowości co najmniej 1Mb/S (download/upload).

2. 4. W celu polepszenia jakości świadczenia usługi, zaleca się zainstalować przeglądarkę FireFox oraz komunikator Skype.

2.5. Wybierając konsultację w formie rozmowy telefonicznej klient nie ponosi kosztów za połączenie jeśli posiada telefon w Polsce. W przypadku rozmów zagranicznych klient ponosi koszty połączenia z psychologiem.


§ 3 Rezerwacja

3. 1. Klient ma możliwość zarezerwowania wizyty u wybranego psychologa po uprzednim sprawdzeniu wolnego terminu telefoniczne bądź e-mailowo oraz opłaceniu usługi z góry.

3. 2. Rezerwacja wizyty jest równoznaczna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Portal na potrzeby świadczenia usługi konsultacji psychologicznej online.

3. 3. Brak możliwości rezygnacji z wizyty.

3. 4. Przełożenie terminu wizyty jest możliwe na 48 godziny przed rozpoczynającą się wizytą. Po tym czasie nie ma możliwości przełożenia terminu.

3. 5. W razie braku zalogowania się do systemu Klienta w przeciągu 15 minut od momentu rozpoczęcia świadczenia usługi, prowadzący Psycholog ma prawo anulować spotkanie.

3. 6. Z powodu anulowania spotkania z winy Klienta, Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy.

§ 4 Płatności

4. 1. Portal oferuje możliwość opłacenia usługi za pośrednictwem operatora PayU.

4. 2. Istnieje możliwość skorzystania z innych form płatności po uprzednim kontakcie z administratorem serwisu pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. 3. Walutą rozliczeniową jest złoty polski - PLN.

§ 5 Świadczenie usług

5. 1. Po opłaceniu usługi przez Klienta, Mentalis Centrum Psychologiczne Natalia Czyrko potwierdzi przyjęcie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w formie krótkiej wiadomości tekstowej SMS.

5. 2. Powiadomienie w formie SMS dotyczy klientów, którzy podali polski numer telefonu rozpoczynający sie od prefiksu +48.

5. 3. Mentalis Centrum Psychologiczne Natalia Czyrko  zastrzega sobie prawo do wysyłania powiadomień do klienta w formie e-mail oraz SMS w celu przypomnienia o zbliżającej się wizycie.


§ 6 Reklamacje

6. 1. Klient ma prawo złożyć reklamację w przeciągu 14 dni od chwili zakończenia świadczenia usługi w formie e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 7 Postanowienia końcowe

7. 1. Klient, który zamierza skorzystać z usług oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz w pełni akceptuje postanowienia Regulaminu.

7. 2. Mentalis Centrum Psychologiczne Natalia Czyrko zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie, w dowolnym zakresie i bez obowiązku informowania o tym Użytkowników Serwisu.

7. 3. Dokonane zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich publikacji. Na podstawie art.8. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustępu 4 Postanowień Ogólnych Regulaminu, Właściciel nie ma obowiązku przechowywania starszych wersji Regulaminu.

7. 4. Administratorem danych osobowych jest Mentalis Centrum Psychologiczne Natalia Czyrko.


Data publikacji Regulaminu: 17.12.2014