Zapraszamy na rehabilitację neuropsychologiczną z wykorzystaniem systemu RehaCom!

Metoda wspomagana komputerowo w rehabilitacji zaburzeń funkcji poznawczych - pamięć, uwaga, koncentracja i wiele innych...

„…System RehaCom jest znacznie bardziej skuteczny niż tradycyjne metody ćwiczenia funkcji poznawczych. Efektywność tego rodzaju rehabilitacji została potwierdzona empirycznie poprzez kontrolowane badania. Inwestycja w system RehaCom zwraca się bardzo szybko zarówno w pracy klinicznej, jak i w gabinetach psychologicznych. Terapeutycznym celem systemu RehaCom jest poprawa sprawności w zakresie wielu rodzajów zaburzeń procesów poznawczych (pamięć, koncentracja, uwaga, koordynacja psychoruchowa). Cel ten został osiągnięty poprzez zaprojektowanie przyjaznych dla użytkownika specjalnych programów treningowych umożliwiających opracowanie efektywnej terapii…”

 

Źródło: dr hab. n. med. Beata Karakiewicz, prof. nadzw. PUM kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

 

Przydatność i skuteczność metody RehaCom zweryfikowano w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

 

Wskazania: zaburzenia pamięci słownej i bezsłownej, zaburzenia uwagi i koncentracji, zaburzenia logicznego myślenia, zaburzenia percepcji i kojarzenia, zaburzenia pamięci i rozpoznawania twarzy, zaburzenia czasu reakcji, zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, zaburzenia funkcji planowania, zaburzenia funkcji poznawczych po udarze i wylewie. Polecany dla dzieci z ADD, ADHD i trudnościami szkolnymi.

 

Jak to działa: Pacjent trenuje za pomocą specjalnego panelu, który umożliwia również rehabilitację osób z problemami w zakresie koordynacji ruchowej. Metoda zawiera zestaw przyjaznych treningów reedukacyjnych opracowanych na podstawie badań neuropsychologów z Wiednia. Zaletą systemu RehaCom jest możliwość dostosowania trudności zadania do pacjenta. Zasada ta zakłada, że aby pacjent był pozytywnie zmotywowany podczas trwania treningu, zadanie nie może być ani zbyt trudne, ani zbyt łatwe. Następną zaletą dobrze dobranego programu ćwiczeń jest jego wielowymiarowość. Jeśli na przykład osoba ćwiczy uwagę, do programu ćwiczeń mogą być stopniowo włączane zadania związane z ćwiczeniem sprawności innych funkcji, jak np. pamięć krótkoterminowa czy rozwiązywanie problemów. Kiedy pacjent prawidłowo rozwiąże zadanie, dostaje pozytywną informację zwrotną. Jeśli popełni błąd, otrzymuje pomoc i informacje dodatkowe. Jest to koncepcja zgodna z zasadami psychologii uczenia się.
Trening 30 min: 35 zł
Trening 45 min: 45 zł
 
UWAGA: Atrakcyjne rabaty przy wykupieniu pakietu treningów (płatność z góry)

5 treningów po 30 min: 157 zł (1 trening 31,40)
10 treningów po 30 min: 297 zł (1 trening 29,70)
 
5 treningów po 45 min: 202 zł (1 trening 40,4)
10 treningów po 45 min: 360 zł (1 trening 36,00)
 
Diagnoza neuropsychologiczna: 150 zlł
Ocena funkcjonowania poznawczego oraz istnienia uszkodzeń tkanki mózgowej